ימי עיון למרצים - לקראת חורף תשפ"א - הקלטות - ח ד ש !!!!!!