סדנה לקראת בחינות מקוונות - הקלטת הדרכה מקוונת לקראת תקופת בחינות חורף תשפ"א